De Hut verhuizen

Toen wij ons huis aan het strand grofweg klaar hadden na 3 maanden bouw, gingen wij verhuizen vanuit het dorpje Simunong. Een half jaar later brachten ook wij ons eerste huisje met hulp van zo’n 40 man in één dag naar de beachlot. Nu woont ‘opoe’ daar.